1,350,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết nắng vàng

8,000,000 

Lan Hồ Điệp 3-5 cành

Chậu lan hồ điệp vàng 4 cành

1,080,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp vàng ngọc 30 cành

6,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp vàng nhiều cành

10,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp vàng xinh xắn

1,620,000 
Send message via your Messenger App