2,430,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp 20 cành sắc màu

5,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp 40 cành nhiều màu

8,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp 9 cành

2,430,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp bonsai để bàn

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp cá vàng 11 cành

2,750,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 20 cành

5,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp đa sắc 8 cành

2,160,000 
6,000,000 
2,430,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp để bàn 6 cành

1,620,000 
Send message via your Messenger App