HOA LAN HỒ ĐIỆP

1,350,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp 20 cành sắc màu

5,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp tím thủy chung

1,620,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp 8 cành

2,160,000 
2,700,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp vàng nhiều cành

10,000,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu lan hồ điệp để bàn 6 cành

1,620,000 

MẪU CHẬU MỚI CẮM

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp vàng nhiều cành

10,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp cam vạn thọ

8,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp 40 cành cao cấp

8,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hồ điệp sắc tím 40 cành

8,000,000 
8,000,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Lan hồ điệp tím nhiều cành

8,000,000 
8,000,000 
8,000,000 

MẪU HOA BÁN CHẠY

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hoa lan hồ điệp trắng 7 cành

1,890,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Lan hồ điệp tím 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 10-20 cành

Chậu lan hồ điệp cam 15 cành

3,750,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu lan hồ điệp Tết nắng vàng

8,000,000 
1,350,000 

Lan Hồ Điệp 5-10 cành

Chậu hồ điệp phát tài 10 cành

2,700,000 

Lan Hồ Điệp 20-50 cành

Chậu hồ điệp sắc tím 40 cành

8,000,000 
5,800,000 

BÀI MỚI

 

Facebook Comments